Träfflista:

Varumärke - SOURCESAFE

Registreringsnummer
0309701
ID
230740
Lydelse SOURCESAFE
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1996-03-08
Ansökningsdatum 1995-03-24
Ansökningsnummer 199503534

ÄGARE

Microsoft Corporation , REDMOND, WA US
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

9 Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument för lantmäteri, vägning, mätning, signalering, livräddning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; registrerade datorprogram, datormjukvara, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

FÖRNYADE

regnr: 309701   idnr: 1780495   2016-03-08

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
230740 199503534 SOURCESAFE Förnyelse Registrera 2006-02-24