Träfflista:

Varumärke - S24

Registreringsnummer
0403050
ID
2287458
Lydelse S24
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-04-17
Ansökningsdatum 2008-09-12
Ansökningsnummer 200808268

ÄGARE

Aftonbladet Hierta Aktiebolag , AFTONBLADET HIERTA AB , 105 18 STOCKHOLM SE
Ombud: Kransell & Wennborg Kommanditbolag Box 27834, 115 93 Stockholm SE

KLASSER

9 Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; inspelad film; filmer, tv-program och musik, nedladdningsbara från internet.

35 Annons- och reklamverksamhet, uthyrning av annonsutrymmen; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; detaljhandel med nedladdningsbar film, tv-program och musik.

38 Telekommunikationer; sändning av tv-, webb-tv- och radioprogram; nyhetsbyråverksamhet.

41 Underhållning; undervisning/utbildning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; produktion av tv-, webb-tv- och radioprogram samt film; visning av film och tv-program samt upplåtande av musik via webbsida; uthyrning av inspelade filmer, tv-program och musik.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2287458 200808268 S24 Registreringen publicerad 2009-04-17