Träfflista:

Varumärke - Soondata

Registreringsnummer
0400689
ID
2284561
Lydelse Soondata
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-01-16
Ansökningsdatum 2008-09-07
Ansökningsnummer 200808033

ÄGARE

Jonny Fransson Malmv.2, 135 47 Tyresö SE

KLASSER

35 Återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; lokalisering av godsvagnar medelst dator; datoriserad databasskötsel; datoriserad filskötsel; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserad sammanställning av orderlistor; datoriserade affärsinformationstjänster; upplåtande av affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av datoriserad affärsinformation; datoriserad registerhantering; affärsrådgivningstjänster relaterade till val av datorer; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2284561 200808033 Soondata Registreringen publicerad 2009-01-16