GAMEO - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - GAMEO

Registreringsnummer
0306702
ID
227872
Lydelse GAMEO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1995-12-08
Ansökningsdatum 1995-01-20
Ansökningsnummer 199500666

ÄGARE

Aurora Group Sverige AB , Aurora Group Sverige AB Box 703, 174 27 Sundbyberg SE
Ombud: Budde Schou A/S Vester Søgade 10, DK-1601 KØBENHAVN V DK

KLASSER

3 Rengöringsmedel, ej för industriella eller medicinska ändamål; doftkulor för dammsugare.

9 Dammsugare samt delar därtill; dammsugartillbehör i form av dammsugarslangar, dammsugarpåsar, låsbrickor och plyschplattor till kombimunstycken.

11 Ventilationstillbehör i form av slangar, slanganslutningar, dragavbrott, övergångar, skarvstoser för ventilationsslangar samt väggplattor för anslutning av ventilationsslangar; vvs-tillbehör i form av slangar, vattenlåsanslutningar, pumpanslutningar samt skarvrör.

20 Slangklämmor och slanghållare av plast.

FÖRNYADE

regnr: 306702   idnr: 1775178   2015-12-08

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
227872 199500666 GAMEO 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-06-21 030724, 260112