Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0400577
ID
2278372
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-01-16
Ansökningsdatum 2008-08-19
Ansökningsnummer 200807370

ÄGARE

Skandinaviska Bygg & Måleri AB , Skandinaviska Bygg & Måleri AB Gryta Husby 11, 749 63 Örsundsbro SE

KLASSER

35 Faktureringstjänster; återförsäljartjänster avseende målarfärger, fernissor, lacker, färgämnen, färgborttagningsmedel, målarpenslar och konstnärsmaterial; återförsäljartjänster avseende rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; återförsäljartjänster avseende rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; återförsäljartjänster avseende maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); återförsäljartjänster avseende handdrivna verktyg och handredskap; återförsäljartjänster avseende apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; återförsäljartjänster avseende klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); kommersiell administration av licensiering av varor och tjänster för andra; rådgivningstjänster för företagsledning; marknadsundersökningstjänster; sales promotiontjänster; inköp av varor och tjänster för annans räkning; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföringsrådgivning; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring; affärsutvecklingstjänster.

37 Installationstjänster; fernissningstjänster; gatubeläggningstjänster; takläggningstjänster; lokalvårdstjänster; saneringstjänster i form av ytbehandling av byggnader angripna av salt; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; tapetserartjänster; stuckatörtjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2278372 200807370 S Registreringen publicerad 2009-01-16 260304, 260318