Träfflista:

Varumärke - spicia

Registreringsnummer
0399721
ID
2273038
Lydelse spicia
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-12-12
Ansökningsdatum 2008-08-03
Ansökningsnummer 200806984

ÄGARE

Alexander El-Ghazaly Kungsholmsstrand 181, 4tr, 112 48 Stockholm SE

KLASSER

30 Kryddor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2273038 200806984 spicia Invändning avskriven, laga kraft 0001 2009-07-13