Träfflista:

Varumärke - SPERO Glädjelotten Skrapa fram 3 lika Tack

Registreringsnummer
0402398
ID
2266431
Lydelse SPERO Glädjelotten Skrapa fram 3 lika Tack
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i gult, orange, vitt, svart, blått och grönt.
Registreringsdatum 2009-03-20
Ansökningsdatum 2008-07-11
Ansökningsnummer 200806614

ÄGARE

A-Lotterierna Aktiebolag , Kombispel i Sverige AB , 113 94 STOCKHOLM SE
Ombud: Advokatfirman ReklamJuridik i Sverige AB Box 2120, 103 13 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Produkter av papper, nämligen spelprogram, spelregistreringskvitton, spelkuponger, lottsedlar, spelplaner, vinstkvitton och värdebevis.

28 Spel ingående i klassen.

41 Anordnande av spel- och lotteriverksamhet, underhållning kring lotterier i TV, på Internet, sport och andra sammanhang.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2266431 200806614 SPERO Glädjelotten Skrapa fram 3 lika Tack Registreringen publicerad 2009-03-20 050520, 050523, 250708, 260409, 260415