Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0504286
ID
2263505
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i blått
Registreringsdatum 2012-03-23
Ansökningsdatum 2008-06-30
Ansökningsnummer 200806327

ÄGARE

Skanska AB , Skanska AB , 169 83 Solna SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

19 Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnadsändamål; flyttbara byggnationer (ej av metall) och delar därtill.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer, reparation och underhåll av byggnationer, installationstjänster för byggnationer, uthyrning av maskiner, verktyg och redskap för byggnationer.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2263505 200806327 S Registreringen publicerad 2012-03-23 261112, 270521