Träfflista:

Varumärke - SALESGEN

Registreringsnummer
0398987
ID
2259775
Lydelse SALESGEN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i grått och orange.
Registreringsdatum 2008-11-14
Ansökningsdatum 2008-06-24
Ansökningsnummer 200806061

ÄGARE

Salesgen AB , Salesgen AB Box 3198, 103 63 Stockholm SE
Ombud: Advokatfirman MarLaw AB Box 3079, 103 61 Stockholm SE

KLASSER

35 Bemanning i form av förmedling och uthyrning av arbetskraft; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; assistans vid affärs- eller industriledning; företagsutredningar; professionella företagskonsultationer; företagsinformation; affärsutvecklingstjänster; företagsledning; företagsadministration.

41 Undervisning/utbildning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2259775 200806061 SALESGEN 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-10-03 261125