Träfflista:

Varumärke - Strateganza Consulting

Registreringsnummer
0398763
ID
2255254
Lydelse Strateganza Consulting
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-11-07
Ansökningsdatum 2008-06-11
Ansökningsnummer 200805653

ÄGARE

Tyra Kälvesten Box 5033, 200 71 Malmö SE

KLASSER

41 Studiestöd för elever i skolan; träningskurser för personlig utveckling; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningsakademier; handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; utbildningsinformation; förskolor; praktisk utbildning (instruktion); internatskolor; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); författartjänster; instruktionskurser relaterad till hälsa; personlig utvecklingsträning; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildning i mental träning; träning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arbetsorienterande instruktioner; träningskurser relaterad till forskning och utveckling.

44 Arbetspsykologiska tjänster; medicinska tjänster; psykosociala tjänster; arbetsträning (rehab); rehabträning; terapeutiska tjänster; hälsoklinikstjänster; hälsovård relaterad till avslappningsterapi; informationstjänster relaterad till hälsovård; konsultationstjänster relaterad till hälsovård; konsultationstjänster relaterad till medicinsk hälsovård; konsulttjänster avseende förbättrad arbetsmiljö; medarbetaranalyser (arbetsmiljö); rådgivningstjänster relaterad till hälsa; terapeutiskt stöd (stödpersoner) för elever i skolan; upplåtande av träningsredskap för hälsorehabiliteringssyfte; medicinska kliniker; sjukhus; hälsovård; sjukvård; psykologtjänster; alternativmedicinska tjänster.

45 Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2255254 200805653 Strateganza Consulting Registreringen publicerad 2008-11-07