Träfflista:

Varumärke - SYDPOL

Registreringsnummer
0400372
ID
2251769
Lydelse SYDPOL
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-01-16
Ansökningsdatum 2008-06-03
Ansökningsnummer 200805407

ÄGARE

Håkan Sandbring Sturegatan 51, 241 31 Eslöv SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 1066, 251 10 Helsingborg SE

KLASSER

9 Digitalt lagrade bilder, elektroniskt lagrade bilder.

16 Trycksaker; böcker; fotografier, fotografiska reproduktioner.

41 Kulturverksamhet; anordnande av utställningar för kulturella ändamål eller utbildningsändamål; fotografering, digitala bildhanteringstjänster.

45 Upplåtande av nyttjanderätter till bild- och textmaterial.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2251769 200805407 SYDPOL Registreringen publicerad 2009-01-16