Träfflista:

Varumärke - Sverige campar

Registreringsnummer
0398663
ID
2179030
Lydelse Sverige campar
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-11-07
Ansökningsdatum 2008-03-19
Ansökningsnummer 200802871

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB , 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 CD-skivor; datorprogram; nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor; TV-spel, datorspel.

16 Trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), papper, kartong och produkter därav ej ingående i andra klasser; vykort.

41 Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje, information om kulturaktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster tillhandahållna on-line via datornätverk; information om nöjen och underhållning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2179030 200802871 Sverige campar Registreringen publicerad 2008-11-07 270511, 270515