Träfflista:

Varumärke - Stretchpower

Registreringsnummer
0398078
ID
2177738
Lydelse Stretchpower
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-10-10
Ansökningsdatum 2008-03-13
Ansökningsnummer 200802502

ÄGARE

Vesa Koskela Torsten Alms gata 22, 126 51 HÄGERSTEN SE

KLASSER

10 Apparater för medicinsk rehabilitering; träningsapparater för medicinsk rehabilitativa ändamål; träningsutrustning för medicinsk rehabilitativa ändamål; instrument för patientrehabilitering; terapeutiska apparater för fysiska övningar för rehabilitering.

28 Sportartiklar, ej ingående i andra klasser; apparater för användning vid toning av muskler, andra än för medicinsk rehabilitering.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2177738 200802502 Stretchpower 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-01-27