Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0265072
ID
217062
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1995-03-17
Ansökningsdatum 1994-03-28
Ansökningsnummer 199403380

ÄGARE

Aktiebolaget Svenskt Säkerhetssmide , AB SVENSKT SÄKERHETSSMIDE Box 54, 138 21 ÄLTA SE

KLASSER

6 Samtliga varor, häri inbegripet mekaniska inbrottsskydd, nämligen säkerhetsgrindar, fönstergaller, säkerhetsdörrar samt låsbommar; stålkonstruktioner.

FÖRNYADE

regnr: 265072   idnr: 1697815   2015-03-17

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
217062 199403380 S 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2005-06-24 260402, 260403, 260407, 270523