Träfflista:

Varumärke - Sakerton

Registreringsnummer
0396195
ID
2168856
Lydelse Sakerton
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-06-13
Ansökningsdatum 2008-02-08
Ansökningsnummer 200801219

ÄGARE

Security Alliance Stockholm Holding AB , Security Alliance Stockholm Holding AB Mallslingan 9, 187 66 Täby SE

KLASSER

37 Installation av dörrar och fönster; installation och reparation av telefoner; underhåll av fordon och farkoster; fordons- och farkostsreparation; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; information avseende reparation; installation, underhåll och reparation av datormaskinvara; avstörning av elektrisk apparatur; reparation av säkerhetslås; installation av kontrollsystem; installation och/eller reparation av datormaskinvara/datorhårdvara; installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara; reparation av datorer och kringutrustning (maskinvara); service av datormaskinvara/datorhårdvara; service av datorer och kringutrustning (maskinvara); service och underhåll av datorsystem (hårdvara); teknisk support avseende datorer (hårdvara); underhåll av datorer och kringutrustning (maskinvara); underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara; uthyrning av arbetsplattformar; installation och reparation av elektrisk utrustning; installation, underhåll och reparation av kontorsmaskiner och -utrustning; installation och reparation av brandalarm; installation och reparation av stöldlarm; underhåll och reparation av kassavalv; uthyrning av konstruktions-, anläggnings- och byggnadsutrustningar; underhåll och reparation av kassaskåp; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; undervattenskonstruktionsarbete; övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande; konstruktion och reparation av lagerlokaler; uppförande av fabriker; installation, underhåll och reparation av maskiner; konstruktion av hamnar; uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

38 Telekommunikation; uthyrning av åtkomsttid till databaser; kommunikationer via telefon; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; radiosändning; sändning av meddelanden; televisionssändning; telefoni; upplåtande av åtkomst till databaser; nyhetsbyråer; kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; information avseende telekommunikation; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; kommunikation via fiberoptiska nätverk; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; satellitöverföring; elektronisk anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; telekommunikations routing och junction; telekonferenstjänster; upplåtande av åtkomst till datanätverk; accesstjänster till telekommunikationsnätverk; bredbandskommunikation; datakommunikationstjänster via en kod; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; kommunikationstjänster utförda av larmcentraler; uthyrning av kommunikationsapparater; uthyrning av telekommunikationsinstallationer; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; multimediala meddelandetjänster; nätleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; nätverksarbete av datorer; sändning av film och program via datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av trafikinformation; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; informationstjänster avseende elektronisk post; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; WAP-kommunikationstjänster; åtkomst till elektroniska meddelande system; överföring och sändning av databasinformation via telenät.

39 Trafikinformation; befraktning (skeppning av gods); transporter; sjötransporter; bevakade värdetransporter; värdetransporter; transport av resenärer; transport och lagring av avfall; information avseende magasinering; transportinformation; räddningsoperationer (transport); datoriserad distributionsplanering av transporter; förmedling av reseinformation; information avseende förseningar, framkomlighet och hinder i trafiken.

42 Utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datorbaserade nätverk; utveckling av datorsystem; värdering av datorprogram; överföringsmöjlighetsstudier relaterad till datorhårdvara; överföringsmöjlighetsstudier relaterad till datorinformationssytem; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara; konsultation inom området datorsäkerhet; inspektion av byggnader (övervakning); inspektion av industriella installationer; tekniska inspektionstjänster; tekniska projektstudier; uthyrning av datorer; konsultationer inom området datormaskinvara; kvalitetskontroll; uthyrning av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; besiktnings- och inspektionstjänster; skapande och underhållande av webbplatser för andra; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; datorstödda diagnostiktestningstjänster; design av datormaskinvara; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; jämförande analysstudier av effektiviteten av datorsystem; jämförande analysstudier av prestandan av datorsystem; konsultation inom området datorhårdvara; konsultationstjänster relaterad till datorsystem; konsultationstjänster relaterad till datorsäkerhet; konsulttjänster avseende datormaskinvara; produktutveckling; rådgivande tjänster relaterad till säkerhet av produkter; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); tekniska utredningar; utfärdande av certifieringsgaranti; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer.

45 Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; nattvakter; bevakningstjänster; konsultationer i säkerhetsfrågor; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; datoriserade bevakningstjänster relaterad till inbrott; datoriserade säkerhetstjänster för affärsupprättande; datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; flygplanssäkerhetstjänster; identifieringstjänster; konsultationstjänster relaterad till säkerhet; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; uthyrning av säkerhetsprodukter; övervakning av industrianläggningar; övervakning av larm på larmcentraler; övervakningstjänster av hus; uthyrning av brandlarm.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2168856 200801219 Sakerton Registreringen publicerad 2008-06-13