Träfflista:

Varumärke - ST&RD

Registreringsnummer
0393757
ID
2143136
Lydelse ST&RD
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-01-18
Ansökningsdatum 2007-10-16
Ansökningsnummer 200708556

ÄGARE

Ultrazonix DNT AB , Ultrazonix DNT AB LundbioincubatorBiomedicinskt centrum (BNC) D 10, 221 84 Lund SE

KLASSER

10 Medicinska apparater och instrument.

42 Medicinska laboratorietjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2143136 200708556 ST&RD Registreringen publicerad 2008-01-18