Träfflista:

Varumärke - SPELAR ROLL

Registreringsnummer
0394428
ID
2137954
Lydelse SPELAR ROLL
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-03-07
Ansökningsdatum 2007-09-24
Ansökningsnummer 200707843

ÄGARE

Folksam ömsesidig livförsäkring , Folksam ömsesidig livförsäkring , 106 60 STOCKHOLM SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

36 Försäkringsverksamhet; bildande av aktiefonder, aktuarietjänster, amorteringslåneverksamhet, finansiella analyser, bankrörelse, betalkortstjänster, brandförsäkringsgaranttjänster, clearing, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, finansiell förvaltning, finansiell information, finansiell konsultation, finansiella värderingar (försäkring, bank, fastighet), finansieringstjänster, fondinvesteringar, information avseende försäkringar, försäkringsgaranttjänster, försäkringskonsultationer, försäkringsmäkleri, ekonomisk förvaltning, förvaltning av hyreshus, kapitalinvestering, kreditgivning, kreditinstitut, kreditkortstjänster, leasing av fast egendom, livförsäkringsgaranttjänster, garanttjänster avseende olycksfallsförsäkring, sjukförsäkringsgaranttjänster, sjöförsäkringsgaranttjänster, skatteberäkning, utlåning mot säkerheter, värdering av smycken, värdering av antikviteter, värdering av frimärken, värdering av juveler, fastighetsvärdering, konstvärdering.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2137954 200707843 SPELAR ROLL Registreringen publicerad 2008-03-07