Träfflista:

Varumärke - SSL

Registreringsnummer
0396468
ID
2133320
Lydelse SSL
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utföres i vinrött, vitt och svart.
Registreringsdatum 2008-07-04
Ansökningsdatum 2007-08-30
Ansökningsnummer 200707094

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB , 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 CD-skivor, datorprogram, nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor; TV-spel, datorspel, alla nämnda varor i relation till TV-sändningar.

16 Trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), papper, kartong och produkter därav ej ingående i andra klasser; vykort, alla nämnda varor i relation till TV-sändningar.

41 Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; tillhandahållande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje, information om kulturaktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster tillhandahållna on-line via datornätverk; information om nöjen och underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; musikförlagsverksamhet, alla nämnda tjänster i relation till TV-sändningar.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2133320 200707094 SSL Registreringen publicerad 2008-07-04 010102, 010112, 240103