Träfflista:

Varumärke - SVENSKA SUPERLIGAN

Registreringsnummer
0392121
ID
2088416
Lydelse SVENSKA SUPERLIGAN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-11-02
Ansökningsdatum 2007-05-23
Ansökningsnummer 200704686

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB , 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 CD-skivor, datorprogram, nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor; TV-spel, datorspel.

16 Trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), papper, kartong och produkter därav ej ingående i andra klasser; vykort.

41 Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; tillhandahållande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje, information om kulturaktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster tillhandahållna on-line via datornätverk; information om nöjen och underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; musikförlagsverksamhet; information om underhållning, sport- och idrottsaktiviteter.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2088416 200704686 SVENSKA SUPERLIGAN Registreringen publicerad 2007-11-02