Träfflista:

Varumärke - SWEDBANK PLAZA

Registreringsnummer
0393008
ID
2087471
Lydelse SWEDBANK PLAZA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-12-14
Ansökningsdatum 2007-05-16
Ansökningsnummer 200704480

ÄGARE

Swedbank AB , Swedbank AB , 105 34 Stockholm SE
Ombud: Essen International Aktiebolag Kungsbron 2, 111 22 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions-och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

39 Transport; emballering och förvaring av gods; innefattande bilparkeringar; anordnande av resor.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

43 Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

44 Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

45 Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2087471 200704480 SWEDBANK PLAZA Invändning avslagen, laga kraft. Varumärke registrerad. 0001 2009-01-01