Träfflista:

Varumärke - SWEDBANK STADIUM

Registreringsnummer
0393005
ID
2082927
Lydelse SWEDBANK STADIUM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-12-14
Ansökningsdatum 2007-04-24
Ansökningsnummer 200703814

ÄGARE

Swedbank AB , Swedbank AB , 105 34 Stockholm SE
Ombud: Essen International Aktiebolag Kungsbron 2, 111 22 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

39 Transport; emballering och förvaring av gods; bilparkeringar, anordnande av resor.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

43 Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

44 Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruks, trädgårdsskötsel och skogsvård.

45 Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2082927 200703814 SWEDBANK STADIUM 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2008-12-18