Träfflista:

Varumärke - SPELA LAGOM!

Registreringsnummer
0388781
ID
2061527
Lydelse SPELA LAGOM!
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-04-27
Ansökningsdatum 2007-03-16
Ansökningsnummer 200702428

ÄGARE

AB Svenska Spel , AB SVENSKA SPEL, KONTOR SUNDBYBERG , 621 80 VISBY SE
Ombud: Henrik Lindström m.fl. Box 47229, 100 74 Stockholm SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsinformation.

41 Vadhållningsverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av lotterier; underhållning; hasardspel; speltjänster on-line (via datanätverk); kasinon (hasardspel).

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2061527 200702428 SPELA LAGOM! 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-03-30 260306, 260322, 260324