Träfflista:

Varumärke - SOPHIE BY SOPHIE

Registreringsnummer
0388845
ID
2059350
Lydelse SOPHIE BY SOPHIE
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-05-04
Ansökningsdatum 2007-03-06
Ansökningsnummer 200702078

ÄGARE

Sophie Mattsson med firma Sophie Gallery Mailbox 143, 111 73 Stockholm SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2059350 200702078 SOPHIE BY SOPHIE Registreringen publicerad 2007-05-04