Träfflista:

Varumärke - SafetyRespect

Registreringsnummer
0387748
ID
2046617
Lydelse SafetyRespect
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-03-16
Ansökningsdatum 2007-01-25
Ansökningsnummer 200700666

ÄGARE

Safetyrespect AB , Safetyrespect AB Box 69, 831 21 Östersund SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2046617 200700666 SafetyRespect 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-06-08