Träfflista:

Varumärke - SAFS

Registreringsnummer
0388541
ID
2045597
Lydelse SAFS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-04-20
Ansökningsdatum 2007-01-23
Ansökningsnummer 200700554

ÄGARE

Samport Payment Services AB , Bambora Device AB Box 10136, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

9 Registrerade datormjukvaror, med undantag av datormjukvaror för övervakning, drift och lokal- eller fjärrkontrollövervakning av apparater och anordningar för försörjning, lagring och transformering av elektrisk ström.

36 Betalkortstjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2045597 200700554 SAFS 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2011-08-19