Träfflista:

Varumärke - SPENDMANAGER

Registreringsnummer
0387444
ID
2025428
Lydelse SPENDMANAGER
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-03-09
Ansökningsdatum 2006-12-01
Ansökningsnummer 200609314

ÄGARE

Rämme & Säll InköpsDesign AB , Inköpsdesign URE AB Box 1278, 164 29 KISTA SE
Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

9 Elekroniska dokument, CD-ROM, CD, DVD, disketter, datormjukvara samt nedladdningsbara datorprogram, vars innehåll är relaterat till affärs- och företagsrådgivning.

35 Professionella företagskonsultationer, assistans vid affärsledning, konsulttjänster avseende företagsledning, företagsundersökningar och —utvärderingar, byråer för kommersiell information, räkenskapsredovisning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2025428 200609314 SPENDMANAGER Registreringen publicerad 2007-03-09