GASAB - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - GASAB

Registreringsnummer
0252893
ID
201296
Lydelse GASAB
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1993-10-22
Ansökningsdatum 1993-01-04
Ansökningsnummer 199300017

ÄGARE

GASAB Inbrottsskydd AB , BASSAG SVENSKA AB Stenyxegatan 15 B, 213 76 MALMÖ SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

6 Samtliga varor; däri inbegripet säkerhetsdörrar, gallergrindar, inbrottsgaller och rullgaller, samtliga av metall, avstängningsanordningar i form av metallkedjor avsedda för butiksfönster och -entréer främst i butikscentra, villasmide i form av trädgårdsgrindar, inkrypningsskydd för källarfönster, trappräcken och fönsterluckor.

FÖRNYADE

regnr: 252893   idnr: 1520560   2013-10-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
201296 199300017 GASAB 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2004-04-23 020115