Träfflista:

Varumärke - SOS 112 Rädda liv. Rädda egendom.

Registreringsnummer
0410571
ID
2010239
Lydelse SOS 112 Rädda liv. Rädda egendom.
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-04-23
Ansökningsdatum 2006-11-20
Ansökningsnummer 200608889

ÄGARE

SOS Alarm Sverige Aktiebolag , SOS Alarm Sverige AB Box 5776, 114 87 STOCKHOLM SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

35 Servicecentraltjänster, nämligen bemanning av telefonväxlar samt telefonsvarartjänster för ej tillgängliga abonnenter avseende brand- och inbrottsalarm; telefonsvarartjänster i form av passning av kommuners telefonväxlar.

38 Kommunikationstjänster utförda av larmcentraler; upplåtande av åtkomst till databaser och datanätverk.

39 Förmedling av bärgnings-, transport- och magasineringstjänster; dirigering av landsvägs- och luftburna ambulanstransporter; dirigering av färdtjänst och taxi.

41 Undervisning och utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

44 Medicinska tjänster; förmedling av läkarvård i nödsituationer via kommunikationsmedia; dirigering samt alarmering av vårdpersonal.

45 Personliga och sociala tjänster för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; olycksfallsalarmstjänster, trygghetslarmstjänster; bevakningstjänster; räddningskårsalarmeringstjänster; ambulansalarmeringstjänster; larmtjänster avseende brandlarm, överfallslarm och driftlarm; förmedling och dirigering av räddningstjänster utförda av larmcentraler; alarmering av jourassistans för vatten, avlopp, fjärrvärme, el, gas, gator och vägar; socialvårdstjänster; dirigering samt alamering av jourpersonal nämligen polis, brandkår, socialtjänst, teknisk personal, elektriker.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2010239 200608889 SOS 112 Rädda liv. Rädda egendom. 001 Ströbevis sänt. 2010-05-17 241503, 260417