Träfflista:

Varumärke - XL COACHEN

Registreringsnummer
0385625
ID
2004831
Lydelse XL COACHEN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-12-15
Ansökningsdatum 2006-10-25
Ansökningsnummer 200608074

ÄGARE

Aftonbladet Hierta Aktiebolag , AFTONBLADET HIERTA AB , 105 18 STOCKHOLM SE
Ombud: Kransell & Wennborg Kommanditbolag Box 27834, 115 93 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; speltjänster on-line (via datanätverk).

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2004831 200608074 XL COACHEN RAD registrerad Överlåtelse. Tidigare Innehavare: Aftonbladet Nya Medier AB,, 105 18 STOCKHOLM, Sverige (Org. Nr.: 556576-0229). Avtalsdatum: 2009-04-23. 2009-05-04