Träfflista:

Varumärke - SPIKER

Registreringsnummer
0385998
ID
2001479
Lydelse SPIKER
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-01-05
Ansökningsdatum 2006-10-06
Ansökningsnummer 200607514

ÄGARE

Johan Lindqvist Krokusgatan 7, 653 45 Karlstad SE

KLASSER

35 Reklam; radioreklamverksamhet; tv-reklamverksamhet; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; annons- och reklamverksamhet; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; produktion av radioreklaminslag; produktion av tv-reklaminslag; samtliga nämnda tjänster avsedda som röstaktörstjänster.

41 Ljudproduktionstjänster; produktion av musikshower; produktion av underhållning; produktion av radio- och televisionsprogram; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2001479 200607514 SPIKER Registreringen publicerad 2007-01-05