Träfflista:

Varumärke - SLALOM

Registreringsnummer
0254393
ID
196392
Lydelse SLALOM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1994-01-14
Ansökningsdatum 1992-07-17
Ansökningsnummer 199206570

ÄGARE

Wella GmbH Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus DE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

3 Hårbalsam; hårtonings-, hårnyanserings- och hårfärgningspreparat.

FÖRNYADE

regnr: 254393   idnr: 1501353   2014-01-14

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
196392 199206570 SLALOM Firma (namn) ändring. Tidigare Innehavare: Wella Aktiengesellschaft,Berliner Allee 65, DE-64274 DARMSTADT, Tyskland. 2011-11-18