Träfflista:

Varumärke - SOPHUS BERENDSEN INTERNATIONAL

Registreringsnummer
0259654
ID
195521
Lydelse SOPHUS BERENDSEN INTERNATIONAL
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1994-07-29
Ansökningsdatum 1992-06-23
Ansökningsnummer 199205699

ÄGARE

SOPHUS BERENDSEN A/S , SÖBORG DK
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

1 Härdmedel och kemiska preparat för lödning och svetsning, bindemedel för industriella ändamål.

2 Målarfärg, fernissor och lacker.

6 Rörkopplingar av metall.

7 Pneumatiska maskiner, tryckluft- och hydrauliska cylindrar (maskindelar), ventiler (maskindelar), stötdämparkolvar (maskindelar), tryckluft- och hydrauliskt manövrerade grip-, vrid- och svarvautomater (maskiner), borrmaskiner, tryckluftmaskiner, - motorer och -pumpar, hydrauliska ventiler (maskindelar), pumpar inkl. hydraulik- och kemikaliepumpar (maskiner), motorer (ej för landfordon), kontrollventiler (maskindelar), filter (delar av maskiner och motorer), blandningsmaskiner (rörverk), kopplingar och transmissioner för maskiner, värmeväxlare (maskindelar).

8 Icke-elektriska löddon.

9 Databehandlingsutrustning, elektriska komponenter för användning i mobiltelefoner, styrtavlor och digitala mätapparater; elektriska ledningar, fotografiska och optiska apparater och instrument, fotoceller, halvledarkomponenter, sensorer och annan mätutrustning, magneter, sändningsapparater för telegrafi och telefoni, ugnar för laboratorietest, kolstift för elektriska ändamål, isolerade elektriska kablar, elektriska motstånd, skyddsutrustning inkl. skyddslinor, skyddsspänndon med remmar och skyddsmattor för skydd mot olyckor för personligt bruk, skyddshjälmar, skyddsmasker för arbetare, skyddsarbetsdräkter mot skador, strålning och eld, skyddsglsögon, arbetarskyddsvisir, handskar för skydd mot skador och mot röntgenstrålning inom industrin, skor förstärkta med stålinlägg för skydd mot arbetsskador, andningsmasker (ej för konstgjord andning).

11 Anläggningar för kylning, torkning och ventilation, härdnings- och torkugnar.

17 Isoleringsmaterial, häri inbegripet elektriska isoleringsmaterial.

37 Rengöring och tvättning av kläder och textilier, tvätteri.

42 Kläduthyrning; uthyrning av skyddsutrustning för personligt bruk, arbetskläder och linne för användning på hotell, sjukhus och liknande.

FÖRNYADE

regnr: 259654   idnr: 1537439   2014-07-29

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
195521 199205699 SOPHUS BERENDSEN INTERNATIONAL 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2004-10-29 030114