Träfflista:

Varumärke - SULENE

Registreringsnummer
0242919
ID
193793
Lydelse SULENE
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1992-11-27
Ansökningsdatum 1992-04-24
Ansökningsnummer 199203971

ÄGARE

Zimmer GmbH Sulzer-Allee 8, CH-8404 WINTERTHUR CH
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

10 SAMTLIGA VAROR

PRIO ?

idnr:193793   regnr:242919   ansnr:199203971   1992-02-25, Schweiz, 1781/1992.3. Senioritet begärd från CTM no: 586404

FÖRNYADE

regnr: 242919   idnr: 1370261   2012-11-27

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
193793 199203971 SULENE 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2005-05-13