Träfflista:

Varumärke - SPÅRTAXI

Registreringsnummer
0266163
ID
191244
Lydelse SPÅRTAXI
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1995-04-28
Ansökningsdatum 1992-02-14
Ansökningsnummer 199201422

ÄGARE

Conatus Aktiebolag , CONATUS AB Narvavägen 21, 114 60 STOCKHOLM SE

KLASSER

6 Räls och skenor av metall.

12 Spårbundna anordningar för person- och gods-transporter.

39 SAMTLIGA TJÄNSTER

FÖRNYADE

regnr: 266163   idnr: 1658376   2015-04-28

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
191244 199201422 SPÅRTAXI 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2005-06-03