Träfflista:

Varumärke - SWIRL

Registreringsnummer
0249607
ID
190089
Lydelse SWIRL
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1993-06-04
Ansökningsdatum 1992-01-10
Ansökningsnummer 199200267

ÄGARE

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Postfach 12 26, Ringstrasse 99, 32427 MINDEN DE
Ombud: BRANN AB Box 12246, 102 26 Stockholm SE

KLASSER

1 Avkalkningsmedel och bioavkalkningsmedel i flytande form och i pulverform för industrier och hushåll.

3 Putsmedel, polermedel och fettborttagningsmedel, även rengörings- och vårdmedel för hushåll, bilrengörings- och bilvårdsmedel, samtliga varor i flytande form, i fast form eller i gasform; tvättmedel och blekmedel för tvätt, även mjukmedel för tvätt.

5 Luktborttagningsmedel, ej för personligt bruk, luktabsorberande medel för användning i soppåsar, dammsugarpåsar, avfallssäckar; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur och ohyra.

9 Elektriska rengöringsapparater för hushållsändamål, nämligen dammsugare, bonmaskiner, schamponeringsmaskiner, rengöringsmaskiner för heltäckande mattor.

16 Köksdukar, puts-, damm-, tork- och fuktdukar för engångsbruk, dammsugarpåsar, droppfångare, sugdukar, soppåsar, avfallssäckar, fettfilter, dunstfilter, vattenfilter, dukar för putsning av glasögon, antiimningsdukar (även impregnerade), puts-, damm-, tork- och fuktdukar (även impregnerade och förädlade) för flergångsbruk, samtliga förutnämnda varor huvudsakligen av papper; avfallssäckar och soppåsar av plast.

21 Köksdukhållare av papp, plast, trä eller metall (dock ej av ädla metaller eller överdragna därmed); icke-elektriska filterapparater för vattenrening för hushållsändamål; icke-elektriska rengöringsapparater för hushållsändamål nämligen dammsugare, bonapparater, schamponeringsapparater, rengöringsapparater för heltäckningsmattor; köksdukar, puts-, damm-, tork- och fuktdukar för engångsbruk, dammsugarpåsar, droppfångare, sugdukar, fettfilter, dunstfilter, vattenfilter, dukar för putsning av glasögon, antiimningsdukar (även impregnerade), puts-, damm-, tork- och fuktdukar (även impregnerade och förädlade) för flergångsbruk, samtliga förutnämnda varor huvudsakligen av ovävda textilfibrer.

FÖRNYADE

regnr: 249607   idnr: 1426703   2013-06-04

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
190089 199200267 SWIRL 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2003-11-21 250119, 260201