Träfflista:

Varumärke - SAF

Registreringsnummer
0355834
ID
189594
Lydelse SAF
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-05-31
Ansökningsdatum 1991-12-18
Ansökningsnummer 199110923

ÄGARE

Föreningen Svenskt Näringsliv , SVENSKT NÄRINGSLIV , 114 82 Stockholm SE
Ombud: Advokatbyrån Gulliksson AB Box 4171, 203 13 Malmö SE

KLASSER

1 Samtliga varor.

2 Samtliga varor.

3 Samtliga varor.

4 Samtliga varor.

5 Samtliga varor.

6 Samtliga varor.

7 Samtliga varor.

8 Samtliga varor.

9 Samtliga varor.

10 Samtliga varor.

11 Samtliga varor.

12 Samtliga varor.

13 Samtliga varor.

14 Samtliga varor.

15 Samtliga varor.

16 Samtliga varor.

17 Samtliga varor.

18 Samtliga varor.

19 Samtliga varor.

20 Samtliga varor.

21 Samtliga varor.

22 Samtliga varor.

23 Samtliga varor.

24 Samtliga varor.

25 Samtliga varor.

26 Samtliga varor.

27 Samtliga varor.

28 Samtliga varor.

29 Samtliga varor.

30 Samtliga varor.

31 Samtliga varor.

32 Samtliga varor.

33 Samtliga varor.

34 Samtliga varor.

35 Samtliga tjänster.

36 Samtliga tjänster.

37 Samtliga tjänster.

38 Samtliga tjänster.

39 Samtliga tjänster.

40 Samtliga tjänster.

41 Samtliga tjänster.

42 Samtliga tjänster.

FÖRNYADE

regnr: 355834   idnr: 2817332   2022-05-31

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
189594 199110923 SAF Svaromål i F-ärende 2012-04-20