Träfflista:

Varumärke - SPECTRUM

Registreringsnummer
0243517
ID
189558
Lydelse SPECTRUM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1992-12-04
Ansökningsdatum 1991-12-18
Ansökningsnummer 199110887

ÄGARE

Glaxo Group Limited Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN GB

KLASSER

3 Tandvårdsmedel, munvatten och andra icke-medicinska preparat för munvård och - hygien.

10 För oralhygien och -vård avsedda medicinska redskap; tandtråd.

21 Tandborstar.

FÖRNYADE

regnr: 243517   idnr: 383644   2012-12-04

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
189558 199110887 SPECTRUM RAD registrerad Överlåtelse. Tidigare Innehavare: Stafford-Miller Limited,980 Great West Road, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, Storbritannien. Avtalsdatum: 2007-11-16. 2008-04-02