Träfflista:

Varumärke - Sales on demand

Registreringsnummer
0388286
ID
1885153
Lydelse Sales on demand
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är mörkt rött.
Registreringsdatum 2007-04-13
Ansökningsdatum 2006-09-18
Ansökningsnummer 200606896

ÄGARE

Melerit Consulting AB , Melerit Consulting AB Gottorpsgatan 11, 582 73 LINKÖPING SE
Ombud: Berglunds Patentbyrå Aktiebolag Aspebråten, 590 55 Sturefors SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; assistans vid företagsledning respektive företagsadministration; säljstöd; strukturering av företag och försäljningsorganisationer; affärsutveckling; konsulttjänster avseende hjälp med försäljning till och marknadsföring gentemot klienternas kunder; nationell respektive internationell säljledning; affärsförhandlingar; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; assistans vid affärs- eller industriledning; utvärdering av affärsverksamhet; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring; affärsutvecklingstjänster; förmedling av affärskontakter (för annans räkning); affärsrådgivning relaterad till köp och försäljning av informationsteknik, industriell teknik, köp och försäljning av företag, immaterialrättigheter, aktier och obligationer; affärsrådgivning avseende utökning respektive inskränkning av affärsområden; marknadsföring och rådgivning om marknadsföring; strategisk marknadsrådgivning; marknadsplanering; coaching avseende försäljning och företagsledning.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/ instruktion; underhållning; sport och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; undervisning/handledning avseende försäljning och företagsledning; säljutbildning; mentorskap: utbildning av säljare, säljchefer och företagsledning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1885153 200606896 Sales on demand Registreringen publicerad 2007-04-13 260301