Träfflista:

Varumärke - SWECAM

Registreringsnummer
0384491
ID
1880560
Lydelse SWECAM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-10-27
Ansökningsdatum 2006-09-01
Ansökningsnummer 200606453

ÄGARE

Sensonic AB , VVS & Villa Comfort i Stockholm AB Box 23, 136 21 Haninge SE
Ombud: Acadi Aktiebolag Box 45088, 104 30 STOCKHOLM SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; nautiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; sändare av elektroniska signaler; apparater och instrument för signalering; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller bilder; databehandlingsapparater; databehandlingsutrustningar; elektriska lås; eldsläckningsapparater; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk; skyddshjälmar; skyddsmasker; alarmsignalvisslor; akustiska alarm; alarm; elektriska alarmklockor; internkommunikationsapparater; klockor (varningsanordningar); elektriska kopplingar; ljudlarm; övervakningsprogram (datorprogram).

38 Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikationer via telefon; kommunikationer via mobiltelefoner; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation).

45 Konsultationer i säkerhetsfrågor; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; övervakning av larm på larmcentraler.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1880560 200606453 SWECAM Registreringen publicerad 2006-10-27