Träfflista:

Varumärke - Swedish Common Criteria Evaluation and Certification Scheme

Registreringsnummer
0387572
ID
1874510
Lydelse Swedish Common Criteria Evaluation and Certification Scheme
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-03-16
Ansökningsdatum 2006-08-14
Ansökningsnummer 200606001

ÄGARE

Försvarets materielverk , FÖRSVARETS MATERIELVERK , 115 88 STOCKHOLM SE
Ombud: Försvarets materielverk Patentenheten, 115 88 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Tryckta publikationer.

35 Företagsledning, systematisering och sammanställning av skriftliga redogörelser och registeruppgifter.

42 Förvaltning av immaterialrättigheter, licensiering av immateriella rättigheter, konsultation inom området datorprogramvara, utformning och underhåll av datorprogramvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1874510 200606001 Swedish Common Criteria Evaluation and Certification Scheme Registreringen publicerad 2007-03-16