Träfflista:

Varumärke - SWITCH 2

Registreringsnummer
0384883
ID
1859190
Lydelse SWITCH 2
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-11-17
Ansökningsdatum 2006-06-27
Ansökningsnummer 200605169

ÄGARE

Swiss Pharmaceutical Industries S.A. Avenue Jean-Jacques Rousseau 5, CH-2000 Neuchâtel CH
Ombud: MARKOLOG Handelsbolag Box 5216, 102 45 Stockholm SE

KLASSER

5 Dietiska drycker för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; dietiska livsmedel för medicinska ändamål; dietiska ämnen för medicinska ändamål; medicinska preparat för bantningsändamål; läkemedel för humana ändamål.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1859190 200605169 SWITCH 2 Registreringen publicerad 2006-11-17