Träfflista:

Varumärke - SWARO

Registreringsnummer
0242798
ID
183992
Lydelse SWARO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1992-11-27
Ansökningsdatum 1991-06-14
Ansökningsnummer 199105321

ÄGARE

D. SWAROVSKI & CO. , AT-6112 WATTENS/TYROLEN AT
Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

5 Plåster.

9 Ljussignalapparater, varningsljus; elektriska ackumulatorer; reflekterande anordningar för trafiksäkerhet, särskilt reflekterande signaltavlor och trafikledaranordningar samt reflekterande band och kläder för skydd av fotgängare.

10 Elektroder för medicinska ändamål; medicinska och elektromedicinska apparater, maskiner och instrument.

11 Belysningsanläggningar; reflexanordningar för fordon.

PRIO ?

idnr:183992   regnr:242798   ansnr:199105321   1990-12-27, Österrike, AM6502/90.

FÖRNYADE

regnr: 242798   idnr: 1386935   2012-11-27

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
183992 199105321 SWARO 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2003-08-29