Träfflista:

Varumärke - Soullife

Registreringsnummer
0383540
ID
1838164
Lydelse Soullife
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-09-29
Ansökningsdatum 2006-05-03
Ansökningsnummer 200603630

ÄGARE

Soullife AB , Soullife AB Norrgården Vimantorp, 590 40 KISA SE

KLASSER

5 Kosttillskott i form av vitaminer och mineraler; ätliga oljor och fetter för farmaceutiska ändamål.

16 Papper; trycksaker, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), konstnärsmaterial; instruktions- och undervisningsmaterial (pappersvaror).

29 Ätliga oljor och fetter.

35 Annons- och reklamverksamhet; återförsäljning av kläder.

39 Transportverksamhet; anordnande av resor för friskvård och avslappning.

41 Undervisning och utbildning; friskvårdstjänster; instruktion och handledning; kulturverksamhet; inspelning av musik; skrivande av böcker.

44 Medicinska tjänster; massage och andra terapier enligt alternativmedicinska metoder.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1838164 200603630 Soullife Registreringen publicerad 2006-09-29 261101, 261106, 261113, 270521