Träfflista:

Varumärke - Sailors Craft of Nordkoster

Registreringsnummer
0382083
ID
1835440
Lydelse Sailors Craft of Nordkoster
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning märket utförs i blått, gult grått och vitt.
Registreringsdatum 2006-07-07
Ansökningsdatum 2006-04-25
Ansökningsnummer 200603397

ÄGARE

Åse van Lokhorst Stenhuggarevägen 12, 435 41 MÖLNLYCKE SE

KLASSER

14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.

21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1835440 200603397 Sailors Craft of Nordkoster Registreringen publicerad 2006-07-07 170521