Träfflista:

Varumärke - SOPREMA

Registreringsnummer
0237068
ID
183212
Lydelse SOPREMA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1992-06-26
Ansökningsdatum 1991-05-23
Ansökningsnummer 199104541

ÄGARE

Holding Soprema S.A. 14 rue de Saint-Nazaire, 67100 STRASBOURG FR
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

17 Kautschuk och gummi i rå eller delvis bearbetad form; isoleringsmaterial, speciellt för byggnadsändamål; tätningsmaterial, speciellt för byggnadsändamål; isoleringsmaterial med värmeledande egenskaper.

19 Tjära; material (ej av metall) för beklädnad av byggnader i form av byggnadselement av betong, byggnadsglas, byggnadspaneler, byggnadspapp, byggnadssten, byggnadstimmer samt byggplattor; material för revetering av byggnader i form av reveteringsmaterial samt material (ej av metall) för skydd av byggnader i form av asfalt och bitumen.

FÖRNYADE

regnr: 237068   idnr: 380728   2012-06-26

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
183212 199104541 SOPREMA 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-07-26