Träfflista:

Varumärke - SWEDAC

Registreringsnummer
0228417
ID
182511
Lydelse SWEDAC
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1991-11-29
Ansökningsdatum 1991-04-30
Ansökningsnummer 199103840

ÄGARE

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL (SWEDAC) , STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL Box 878, 501 15 Borås SE

KLASSER

42 Ackreditering med stöd av lag (SFS1989:164) av företag som utför kontrolltjänster genom certifiering eller genom teknisk provning och mätning samt främjande och utveckling av ackrediteringssystem med hänsyn till internationell utveckling, bevakning av och deltagande i internationellt arbete inom området för teknisk ackreditering.

FÖRNYADE

regnr: 228417   idnr: 377293   2021-11-29
regnr: 228417   idnr: 2936157   2021-11-29

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
182511 199103840 SWEDAC 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2012-06-15 240906