Träfflista:

Varumärke - SOYOLK

Registreringsnummer
0104633
ID
18131
Lydelse SOYOLK
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1962-12-14
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190104633

ÄGARE

Cereform Limited Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, LONDON SW1X 7LR GB
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

29 Sojabönor, ätliga oljor och fetter framställda av dylika bönor, av nämnda bönor framställda konserver.

30 Mjöl, bröd, käx, kakor och andra näringspreparat och livsmedelsprodukter samt såser och kryddor, allt framställt av sojabönor eller sojabönsmjöl.

31 Näringsmedel för djur framställda av sojabönor.

FÖRNYADE

regnr: 104633   idnr: 329065   2022-12-14
regnr: 104633   idnr: 1399320   2022-12-14
regnr: 104633   idnr: 2982637   2022-12-14

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
18131 190104633 SOYOLK Förnyelse Registrera 2012-09-13