Träfflista:

Varumärke - Swedish E-Sport Association

Registreringsnummer
0382189
ID
1799651
Lydelse Swedish E-Sport Association
Beskrivning
Disclaimer Ensamrätt omfattas ej av texten i märket.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-07-14
Ansökningsdatum 2006-02-28
Ansökningsnummer 200601799

ÄGARE

Swedish E-Sport Association AB , AB Respond Machinery Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; affischering; utomhusreklam; marknadsprisanalyser; spridning av annons- och reklammaterial; statistisk information; utarbetande av reklamtexter; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; marknadsstudier; publicering av reklamtexter; datoriserad affärsreklam; datoriserad databasskötsel; datoriserad filskötsel; distribution av annonsblad; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och /eller framtagning av uppgifter i databaser; produktion av annonsmaterial; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reproduktion av reklammaterial; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; varudemonstrationer på nätet; annonsering; reklam; marknadsundersökningstjänster; datoriserad registerhantering; uthyrning av annonsutrymmen; annonsering on-line via datanätverk; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för affärsändamål; arrangerande av tävlingar för kommersiella ändamål; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; annons- och reklamverksamhet.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av idrottstävlingar; speltjänster on-line (via datanätverk); upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); nyhetsreportertjänster; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; produktion av sportevenemang för film/radio/TV; produktion av underhållning; publicering/utgivning av datamedia; tjänster avseende interaktiva spel; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); utdelning av underhållningspriser; underhållning; nöjen; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); publicering av texter (ej reklamtexter).

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1799651 200601799 Swedish E-Sport Association Registreringen publicerad 2006-07-14 010104, 240105, 240113, 240905, 240909, 260116