Träfflista:

Varumärke - SOVEREIGN KING SIZE

Registreringsnummer
0237590
ID
179722
Lydelse SOVEREIGN KING SIZE
Beskrivning
Disclaimer orden KING SIZE.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1992-07-10
Ansökningsdatum 1991-02-05
Ansökningsnummer 199101051

ÄGARE

JT International SA 1, Rue de la Gabelle, 1211 GENEVA 26 CH
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

34 Tobak, såväl rå som bearbetad; icke medicinska eller läkande substanser och ämnen för rökning, vilka säljs separat eller blandade med tobak; artiklar för rökare, cigarrettpapper, cigarrettrör och tändstickor.

FÖRNYADE

regnr: 237590   idnr: 380338   2012-07-10

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
179722 199101051 SOVEREIGN KING SIZE 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-08-20 020120