Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0382759
ID
1773350
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-08-18
Ansökningsdatum 2005-11-30
Ansökningsnummer 200509052

ÄGARE

Stockholmståg Kommanditbolag , Stockholmståg Kommanditbolag Centralplan 3, 803 11 GÄVLE SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

12 Lokomotiv; vagnar (järnväg); fortskaffningsmedel för transport till lands.

39 Förvaring av gods; anordnande av resor; järnvägstransporter; varuleveranser; godsmagasinering; lagring; uthyrning av parkeringsplatser; transporter; passagerartransporter; biljettbokningar avseende resor; spårvagnstransporter; transport av resenärer; transportinformation; bokning av transporter; bokning av resor; förmedling av reseinformation; information avseende förseningar, framkomlighet och hinder i trafiken.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1773350 200509052 S Registreringen publicerad 2006-08-18 261125, 270101, 270521